نمره گذاری مقیاس افکار خودکار منفی آقایوسفی به این صورت است که:گزینه مثبت نمره یک . گزینه منفی نمره صفر می گیرد.برای سوال 5 و 10 نمره گذاری معکوس است یعنی گزینه مثبت نمره صفر و گزینه منفی نمره یک می گیرد.

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در دوشنبه 6 بهمن1393 و ساعت 19 |
Neuroscience & Medicine, 2011, 2, 78-86
doi:10.4236/nm.2011.22012 Published Online June 2011
(http://www.SciRP.org/journal/nm)
 

Effectiveness of EEG Biofeedback as Compared with Methylphenidate in the Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Clinical Outcome Study

Mohammad Ali Nazari1,2, Laurent Querne1, Alain De Broca1, Patrick Berquin1
1. Department of Paediatric Neurology, Lab. Neurosciences Fonction- nelles & Pathologies, Amiens, France.
2. Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
 
شرطی سازی عاملی امواج مغزی (نوروفیدبک) به عنوان یک روش موثر در درمان کودکان دارای نقص توجه/بیش فعالی مورد بحث قرار گرفته است. این مطالعه برای مقایسه اثربخشی نوروفیدبک با داروی متیل فنیدیت صورت گرفت. 39 کودک 7-12 سال در این مطالعه شرکت داشته اند. 13 نفر از این کودکان دارای نقص توجه/بیش فعالی با استفاده از نوروفیدبک [افزایش دامنه امواج بتا (15-18 هرتز) و کاهش دامنه امواج تتا (4-8 هرتز)] و 13 نفر نیز صرفا با استفاده از داروی متیل فنیدیت مورد درمان قرار گرفتند.. 13 کودک سالم نیز هیچ گونه مداخله ی درمانی را دریافت نکردند. آزمون های مختلف رفتاری، نورفیزیولوژیکی و کامپیوتری قبل و پس از مداخله های درمانی مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه نتایج به دست آمده از "شاخص های رفتاری" حاکی از بهبود با هر دو روش بود اما متیل فنیدیت به طور مشخصی از نوروفیدبک در این زمینه موثرتر بود. بازداری پاسخ تنها در روش نوروفیدبک بهبود پیدا کرده بود. هر دو مداخله درمانی نوروفیدبک و داروی متیل فنیدیت شاخص های به دست آمده از آزمون های کامپیوتری را بهبود بخشیده بودند. هوش نیز در هر دو روش افزایش یافته بود. اگرچه به نظر می رسد میانگین تاثیر داروی متیل فنیدیت بیشتر از نوروفیدبک است، اما تفاوت ها قابل توجه نیست. اگر سایر مطالعات صورت گرفته را نیز در نظر داشته باشیم این یافته ها نشان می دهد که نوروفیدبک به طور موثری بسیاری از کارکردهای رفتاری و شناختی را بهبود می بخشد و می تواند به عنوان یک روش درمانی جایگزین در افرادی که به درمان دارویی مقاوم هستند، افرادی که تنها دارودرمانی برای آنان موثر نیست و یا افرادی که والدین آن ها علاقمند به استفاده از روش های درمانی غیردارویی هستند مورد استفاده قرار بگیرد
 
لینک دانلود
http://www.farmedschool.org/Newsletter1-NFB_ADHD.pdf
+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در شنبه 27 دی1393 و ساعت 12 |
آموزش به کودکان برای جلوگیری  از آزار جنسی و کودک آزاری

http://www.aparat.com/v/1Qm2s/%DA%A9%D9%85%D9%84_%28Komal%29

آموزش به کودکان برای جلوگیری  از آزار جنسی و کودک آزاری

 

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در سه شنبه 23 دی1393 و ساعت 18 |

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در شنبه 20 دی1393 و ساعت 1 |
جلد 1 و جلد 2 کتاب کاپلان بر اساس DSM-5 به احتمال زیاد، تا حداکثر  اواسط بهمن به بازار کتاب می آید.
 
 
 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در چهارشنبه 10 دی1393 و ساعت 0 |
نشریه دانش روانشناسی

مقدمه:

انجمن روانشناسی ایران پس از چاپ و نشر چندین مجله تخصصی، اقدام به اخذ مجوز نشریه ای کرد که مخاطبان آن بتوانند عموماً افراد غیر روانشناس باشند. ضرورت این کار از آنجا شکل گرفت که به دلیل وجود برخی از نشریه های شبه علمی، تصوراتی از روانشناس و روانشناسی در ذهن مردم شکل گرفته است که با واقعیت های علمی فاصله زیادی دارد. اغلب این نشریه ها از سوی افرادی هدایت و سرپرستی میشوند که یا تحصیلات دانشگاهی روانشناسی ندارند یا این که غم نان آنها را به جایی رسانده که مجبورند خودشان را با ذائقه سهلگیر و آسانپسند برخی مخاطبان هماهنگ سازند.

به خوبی میدانیم که چاپ نشریه ای که بتواند از یک سو کاربردی و گره گشا باشد و از سوی دیگر از چهارچوپ دانش روز روانشناسی فاصله زیادی نگیرد، کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است.

انجمن روانشناسی آمریکا (APA) با چاپ نشریه (Monitor) و جامعه روانشناسی آمریکا (APS) با چاپ نشریه (observer) در این راه گام برداشته اند.

امید داریم ما هم بتوانیم در این مسیر (شکلدهی به تصویری واقعبینانه از علم روانشناسی در ذهن افراد غیر روانشناس) گامهای مؤثری برداریم. برای این کار به کمک اعضای محترم انجمن و جامعه روانشناسی کشور نیاز داریم. از شما دعوت می کنیم تا همانگونه که تا به حال به انجمن یاری رسانده اید؛ اینبار نیز در این راه یاریگر انجمن باشید. کمک شما به انجمنتان فرستادن مقاله های علمی و در عین حال کاربردی خواهد بود. 

 دستورالعمل

مقالات باید طبق دستورالعملهای زیر تایپ ونام، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (پژوهشگران)، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پستی محل کار، تلفن و پست الکترونیک (E.Mail) در صفحة اول مقاله قید شود و از طریقآدرس danesheravan@gmail.com به مجله ارسال گردد.

1. عنوان: مختصر و متناسب با محتوا

2. مقاله ها باید از مبانی نظری دقیق وعلمی برخوردار باشند.

3. تا جای ممکن از ذکر اصطلاحات تخصصی خودداری کنید. یا اینکه اصطلاحات را توضیح بدهید.

4. مقاله ها میتوانند تألیفی باشند.

5. مقاله ها می توانند ترجمه ای باشند به شرط اینکه اولاً اصل مقاله برای نشریه فرستاده شود و ثانیاً مقاله کاربردی باشد.

6. سعی کنید تا جای ممکن مقاله کاربردی باشد و یا به درک روانشناسانه ی مخاطب از زندگی کمک کند.

7. مقاله ها از حدود 7-8 صفحه بیشتر نشود.

8. اگر مقاله ترجمه باشد بهتر است خلاصه شود.

9. مصاحبه با روانشناسان اثرگذار نیز میتواند به عنوان مقاله فرستاده شود.

10. سرگذشت زندگی روانشناسان اثرگذار نیز میتواند به عنوان مقاله فرستاده شود.

11.ترجمه یک فصل از یک کتاب نیز میتواند به عنوان مقاله فرستاده شود.

12. تحلیل علمی پدیده های اجتماعی (مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، تورم و...) نیز میتواند به عنوان مقاله پذیرفته شود.

13. پانویس ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شماره های مجزا برای هر صفحه

14. مراجع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط APA به شرح زیر تنظیم شوند:

مقاله- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره، صفحه

کتاب (تألیف)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر

کتاب (ترجمه)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر

توجه: در مراجع فارسی، مطابق الگوی APA، نام خانوادگی به طور کامل و نام (ها) به صورت اختصاری نوشته شود.

15. مقاله با نسخه 2007، نرمافزار رایانهای word، (خط نازنین، اندازه 12، فاصله خطوط 1/5 صفحه A4) تایپ شده باشد.

16. دانش روانشناسی در رد، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

17. مسئولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان آن است.

18. مقالات پس از وصول و پذیرش مسترد نخواهد شد.

19. ترتیب تقدم و تأخر چاپ مقالات بر حسب موضوع است و دلیل برتری آنها نیست.

20. از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداری شود.

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در یکشنبه 7 دی1393 و ساعت 23 |
آیا از افکار خود می‌ترسید؟
تعدادی از خوانندگان مقاله قبلی من با عنوان آن افکار لعنتی ناخواسته از من خواستند تا درباره افکار وسواسی مطلب دیگری بنویسم.
افرادی که از اختلال وسواس اجباری رنج می‌برند به شیوه‌های خاصی افکار وسواسی خود را ارزیابی می‌کنند. این شیوه‌های ارزیابی نه‌تنها منجر به شکل‌گیری باورهای غلطی می‌شود که فرد را از واقع‌بینی بازمی‌دارد بلکه باعث قدرتمندتر شدن وسواس می‌شود. من در پایین شیوه‌های مشکل‌ساز تفکر درباره افکار را فهرست کرده و نیز چندراه واقع‌بینانه و مفید برای چالش با عدم تحمل این افکار بیان کرده‌ام.

• افکار من غیرعادی است. چیزهایی که از ذهن من می‌گذرد کاملاً عجیب است. دیگران چنین افکاری ندارند. من مریض شده‌ام.
فرد وسواسی اعتقاد دارد که فکر «من سرطان دارم» فکری عجیب‌وغریب، نامعمول و فقط مختص به او است؛ اما آیا امکان ندارد که این فکر از ذهن کسی بگذرد؟ چه چیزی درباره داشتن این فکر غلط یا عجیب است؟ چه می‌شود اگر شما هر فکری که از ذهنتان می‌گذرد زا طبیعی و قابل‌پذیرش بدانید؟

• افکار من خطرناک هستند. فکر کردن درباره موضوع خاصی باعث می‌شود آن موضع واقعاً اتفاق بیفتد. اگر من آن تصاویر را از ذهنم پاک نکنم، پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت. هرچه بیشتر درباره وقوع اتفاق‌های بد فکر کنم، احتمال وقوع آن اتفاق‌ها بیشتر خواهد شد.
افراد مبتلا به وسواس اعتقاددارند که باید از دست افکار نامطلوب خلاص شد چون اگر فکر کنند که سرطان دارند واقعاً سرطان می‌گیرند. این باور نوعی از آمیختگی فکر و عمل است؛ یعنی شما به این باور می‌رسید که افکار و تصاویر ذهنی شما به واقعیت خواهند پیوست. صدالبته شما می‌توانید این فکر را داشته باشید که یک خرس قطبی در اتاق پذیرایی می‌رقصد اما اگر نگاهی به اتاق پذیرایی بیندازید خرسی نخواهید دید.

• من می‌توانم افکارم را کنترل کنم. اگر کاری کنم که افکار بد وارد ذهنم نشوند آن‌ها نمی‌توانند کنترلی روی من داشته باشند. آزاد گذاشتن افکارم خیلی خطرناک است.
این افکار علاقه به ذهن آرام را می‌رساند انگار نیازمندید که افکارتان را از افکار نامطلوب پاک‌کنید؛ اما ذهن جای شلوغ و پرسروصدایی است و پر از اطلاعات زیاد و اکثراً نامربوطی است.
هرچه بیشتر برای سرکوب فکر خرس قطبی تلاش کنید خرس قطبی بیشتر به ذهن شما خواهد آمد.

• من باید کامل باشم. اصلاً نمی‌توانم تحمل‌کنم که اوضاع مطابق با میلم پیش نرود. کوچک‌ترین اشتباه ممکن است به زنجیره‌ای از اتفاقات وحشتناک منجر شود. من باید همیشه گوش‌به‌زنگ باشم.
اینجا فرد از این می‌ترسد که ذهنش مغشوش بشود چون اگر چیز فاجعه باری به ذهنش بیاید آن موقع زنجیره‌ای از اتفاقات بد خواهد افتاد. مسئله اما این است که وقتی شما مراقب هستید تا فکر و خیال بدی به ذهنتان نیاید خودبه‌خود دارید توجهتان را معطوف به آن فکر و خیال می‌کنید. مثلاً مراقب باشید تا فکر خرس قطبی به ذهن شما نیاید... خواهید دید که علی‌رغم میلتان خرس قطبی به ذهنتان می‌آید.

• من کاملاً در قبال افکارم مسئولم. این تقصیر من است که این فکرها به سراغم می‌آید. من باید هر کاری که از دستم برمی‌آید انجام بدهم تا افکارم را تحت کنترل داشته باشم.
شما ممکن است با خود فکر کنید که داشتن آن افکار این معنی را می‌دهد که شما خواهان چیز ناپسندی هستید و به همین خاطر مسئولیت داشتن چنین افکاری را بر عهده‌دارید؛ اما چه می‌شود اگر افکارتان را حاصل فعل‌وانفعالات بی‌هدف شیمیایی مغز خود بدانید؟ شما که یک‌دفعه تصمیم نمی‌گیرید ساعت دو و نیم ظهر دوشنبه این افکار را داشته باشید.

• من باید مطمئن باشم. من نمی‌توانم عدم اطمینان را تحمل‌کنم. عدم قطعیت به معنای عدم کنترل است. برای اینکه حال خوبی داشته باشم باید تمامی خطرات را بشناسم و تمامی ریسک‌ها را از بین ببرم.
شما با خود فکر می‌کنید: خوب، اگر این فکرها را داشته باشم پس نمی‌توانم از سرطانی نبودن خودم مطمئن باشم. بله درباره هیچ نمی‌توان مطمئن بود اما این عدم امینان به معنای وقوع فاجعه نیست. در زندگی واقعی عدم اطمینان یک واقعیت غیرقابل‌انکار است. تلاش برای از بین بردن عدم قطعیت مثل شکار کردن باد است. چنین تلاشی به سرانجام نخواهد رسید.

منبع:
HTTP://WWW.PSYCHOLOGYTODAY.COM

ح
رابرت لیهی. (1393). آیا از افکار خود می‌ترسید؟. علی فیضی (مترجم). برگرفته در روز ؟؟ سال ؟؟ از سایت مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی HTTP://WWW.MRMZ.IR

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در یکشنبه 7 دی1393 و ساعت 22 |
 • http://congress.iacap.ir/2014/fa/
 • همه گیر شناسی، علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات روان پزشکی کودکان و نوجوانان نظیر اختلالات خلقی، اضطرابی، اختلال سازگاری، بیش فعالی و نقص تمرکز، اختلال رفتار مقابله جوئی و بی اعتنائی، اختلال سلوک، اختلالات خوردن، اختلالات خواب، اختلالات سایکوتیک، اختلالات سوماتوفرم و اختلالات طیف اوتیسم. جنبه های عصب روان شناختی و تکاملی، شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان در روان پزشکی کودک و نوجوان. 
 • سلامت روان كودكان و نوجوانان: ارتقای سلامت روان در حوزه های مختلف اجتماعی، پیشگیری و شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی و نیز سیستم های ارائه خدمات سلامت روان در کودکان و نوجوانان. 
 • روان پزشکی مشاوره رابط کودکان و نوجوانان: جنبه های روان پزشکی اختلالات طبی غیر روان پزشکی، بیماری های سایکوسوماتیک و سوماتوسایکیک کودکان، سلامت روان در بیمارستان های کودکان. 
 • مداخلات داروئي: درمان های داروئی، اثر بخشی، فارماکو دینامیک و فارماکوکینتیک ، عوارض جانبی داروها و درمان های ترکیبی در حوزه كودك و نوجوان. 
 • مداخلات غیر داروئی: مداخلات غیر داروئی شامل آموزش روانشناختی، آموزش خانواده، روان درمانی های فردی و گروهی در سطح پیشگیری اولیه و درمان در حوزه كودك و نوجوان. 
 • حوزه های مختلف روانشناسی: روانشناسی عمومی، بالینی، تربیتی، سلامت، کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان. 
 • طب اورژانس: اورژانس های روان پزشکی کودک. 
 • طب ورزش: سلامت روانی در محیط های ورزشی کودکان و نوجوانان، مداخلات مرتبط با ارتقای سلامت روانی در ورزش. 
 • علوم اعصاب: علوم اعصاب بخصوص جنبه های شناختی در حوزه کودک و نوجوان. 
 • روان پرستاري كودكان: روان پرستاری در بخش های روان پزشکی و بخش های طبی غیر روان پزشکی. 
 • بهداشت روانی مادر و کودک: مراقبت های روانی از مادر در دوران حاملگی و نوزاد و شیروخوار و ارتباط مادر و کودک. 
 • بهداشت روان در مدارس: پیشگیری از آسیب های اجتماعی، سلامت روان و ارتقای آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه های مرتبط با تعلیم و تربیت. 
 • كار درماني: توان بخشی کودکان در رمینه های تکاملی از طریق مداخلات کاردرمانی. 
 • گفتار درماني: جنبه های رشدی زبان، شناسائی نواقص گفتاری و مداخلات درمانی. 
 • مددكاري: حوزه مددکاری و حمایت های اجتماعی. 
 • ارتقاء کیفیت زندگی: ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان، والدین و خانواده ها.  
 • http://congress.iacap.ir/2014/fa/
+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در یکشنبه 7 دی1393 و ساعت 18 |
فرارو - ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد در مقطع دکترا از 4000 هزار نفر در سال 92 به 12000 نفر افزایش پیدا کرده است. 

دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوریدر گفت و گویی با فرارو به نقد این اقدام دانشگاه آزاد پرداخته است. به اعتقاد دکتر فاضلی این اقدام تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت. 

مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

http://hshafiee.persianblog.ir/post/262/

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در چهارشنبه 26 آذر1393 و ساعت 12 |

"معذرت می‌خوام." دو کلمه بسیار ساده که در عین حال به زبان آوردنشان بسیار سخت است. خیلی وقت‌ها در اتفاقات ساده روزمره مثل وقتی در خیابان با غریبه‌ای برخورد می‌کنیم، یا وقتی به فروشنده پول اشتباهی می‌دهیم، خیلی ساده این کلمات را به زبان می‌آوریم. اما در اتفاقات مهم و برای آنهایی که برایمان خیلی مهم هستند، گفتن آن برایمان سخت می‌شود. ناتوانی در عذرخواهی ممکن است به همه روابطمان صدمه بزند، چه روابط کاری و چه شخصی. اینکه یاد بگیریم چطور به درستی عذرخواهی کنیم، قدمی مهم در عاقل شدنمان است. 
 
چرا عذرخواهی نمی‌کنیم

غرور. عذرخواهی کردن برای برخی انسانها خیلی سخت است مخصوصاً به این دلیل که با قبول اشتباه همراه است. خیلی سخت است که بگوییم اشتباه کردیم. غرورمان خدشه‌دار می‌شود.

شرم. اگر اشتباه کرده باشیم و کسی را آزار داده باشیم، خیلی برایمان سخت که به آن اقرار کنیم. به همین دلیل ترجیح می‌دهیم به روی خودمان نیاورده و طوری نشان دهیم که انگار اتفاقی نیفتاده است.

خشم. چیزهایی که برای آن نیاز به عذرخواهی است، ندرتاً یک خیابان یکطرفه است. درست است که احتمالاً ما یک کار اشتباه انجام داده‌ایم ولی احتمالاً فرد مقابل هم همینطور. و گاهی‌اوقات عصبانیت ما بخاطر آزاری که به ما رسانده‌ است آنقدر زیاد است که اشتباه خودمان را توجیه می‌کنیم و به همین دلیل عذرخواهی نمی‌کنیم.

راه‌حل این سه مانع؟ فروتنی. دلیل اینکه این دیوارها را کشیده‌ایم این است که دچار خودبزرگ‌بینی هستیم. حق همیشه با ماست. اما این درست نیست. ما انسانیم. همه ما گاهی اشتباه می‌کنیم. باید نواقص خود را جزء بخشی از زندگی خود قبول کنیم. سرکوب کردن آن شما را از دیگران دور می‌کند و قبول کردن آن کمک می‌کند به رشد فکری برسید. 

 
چه وقت معذرت‌خواهی کنید

حتی وقتی کامل تقصیر گردن شما نیست. افرادی هستند که تا وقتی مطمئن نشوند که ۱۰۰ درصد تقصیر با آنها بوده است، قبول نمی‌کنند: مقصر نیست که یک سند مهم را در اداره دور ریخته است چون کسی به او نگفته بوده که باید آن را نگهداری کند. مقصر نیست که احساسات نامزدش را جریحه‌دار کرده چون نباید پنهانی به حرف‌های او با دوستانش گوش می‌داده.

اما تقریباً در تمام موقعیت‌ها ۱۰۰ درصد تقصیر به گردن یک نفر نیست. اگر همسرتان عصبانی شده و کنترل خود را از دست بدهد و بی هیچ دلیلی حرف‌هایی به شما بزند، تقصیر او نیست زیرا شما ۸۰ ساعت در هفته را کار می‌کنید و به اندازه کافی برای او وقت نمی‌گذارید.

حتی اگر تقسیم تقصیر چیزی مثل ٪۱ / ٪۹۹ باشد، باز هم باید خیلی تلاش کنید تا بفهمید همان ٪۱ از چه بوده است. نباید طوری زندگی کنید که انگار جلو هیئت داوران خیالی اعاده دعوی می‌کنید و برای اینکه چرا مقصر نیستید و بیگناهید سند و مدرک رو می‌کنید. اینکه حق با شما باشد اینقدر مهم نیست که داشتن یک رابطه سالم با دیگران مهم است. آیا حاضرید به قیمت از دست دادن رابطه‌تان با دیگران حق با شما باشد؟ اینکه فقط خودتان راضی باشید، هیچ فایده‌ای ندارد.

لازم نیست برای چیزی که کاملاً تقصیر شما نبوده است معذرت‌خواهی کنید اما مطمئناً چیزهایی هست که می‌توانستید بهتر عمل کنید. وقتی برای آن چیزها عذرخواهی کنید، باعث می‌شود طرف‌مقابل هم بخاطر کارهای اشتباه خود کوتاه بیاید. نباید بگذارید غرور جلو شما را برای فروتنی و گذشت و پیشقدم شدن بگیرد.

حتی اگر کسی متوجه اشتباه شما نشود. شده بود موقعی که یک پسربچه بودید چیزی را شکسته و فرار کنید، به امید اینکه کسی متوجه نشده باشد؟ و اگر متوجه شوند تقصیر را گردن شما نیندازند؟ این روش بچه‌ها برای کنار آمدن با اشتباهاتشان است. یک شخص عاقل باید اشتباهات خود را قبول کند، حتی اگر بداند برای آن اشتباهات او را مسئول خواهند دانست.

به سرعت. بعد از مرتکب شدن یک اشتباه یا آسیب رساندن به کسی، بلافاصله عذرخواهی کنید. هرچه بیشتر صبر کنید، کینه و دشمنی بیشتری در هر دو طرف ایجاد می‌شود، و برداشتن اولین قدم سخت‌تر می‌شود. مسئول باشید و اشتباهتان را گردن بگیرید. 

 
چه وقت معذرت‌خواهی نکنید

بخاطر اعتقاداتتان. اگر برای دفاع از اعتقاداتتان نتوانستید منطقی بحث کنید، و ناعاقلانه رفتار کرده و موجب ناراحتی طرف‌مقابل شده باشید، باید تقصیرتان را گردن گرفته و عذرخواهی کنید. اما اگر بحث و گفتگویی کاملاً محترمانه برای دفاع از باورها و اعتقاداتتان داشته‌اید و بخاطر اعتقادات شما آن طرف‌مقابل ناراحت شده است، هیچوقت نباید معذرت‌خواهی کنید.

بخاطر برآورده نکردن توقعات بیجا. همه شما چنین مردی را می‌شناسید، همسرش از او توقع دارد که همه خواسته‌های او را برآورده کند. و وقتی او نتواند این کار را بکند، خانم توقع دارد که از او عذرخواهی کند.

برای همه چیز. بعضی از افراد بخاطر همه چیز خود عذرخواهی می‌کنند، بخاطر ظاهرشان، بخاطر کارهایی که تقصیرشان نیستند و یا بخاطر کوتاهی‌هایی که هیچ‌کس متوجه آن نمی‌شود. مدام عذرخواهی می‌کنند و عذرخواهی می‌کنند. این رفتار نه تنها خلاف آن چیزی که شما فکر می‌کنید نظر مثبت دیگران را نسبت به شما جلب می‌کند بلکه احترام خودتان را پیش همه از دست می‌دهید.

  چطور عذرخواهی کنید

اگر نمی‌توانید به زبان بیاورید، بنویسید. گاهی‌اوقات غرور یا خجالت اجازه نمی‌دهد از کسی عذرخواهی کنید. بااینکه معذرت‌خواهی رودررو همیشه بهتر است، اگر نمی‌توانید اینکار را انجام دهید، بهتر است که آن را بنویسید. و گاهی‌اوقات یک یادداشت و یا نامه بهتر از حرف زدن است زیرا باعث می‌شود بتوانید همه احساساتتان را بدون اینکه حرفهایتان را فراموش کنید بیان کنید.

در صورت لزوم از شوخ‌طبعی استفاده کنید. بعضی شوخی‌ها، اگر درست باشند، می‌تواند فشار موجود را شکسته و باعث خنده هر دو شما شود. البته دقت کنید که گفتیم شوخی که درست و مناسب باشد، اگر به همسرتان خیانت کرده باشید، دیگر نمی‌توانید درمورد آن جوک بسازید و بخندید.

جدی باشید. این اصلی‌ترین قانون عذرخواهی است. یک عذرخواهی بدون جدیت بدتر از عذرخواهی نکردن است. ناراحتی و عصبانیت فرد از شما با این رفتار بیشتر می‌شود. یک عذرخواهی غیرجدی مثل این است که بگویید متاسفید اما پشیمان نبودنتان کاملاً مشخص باشد. کار اشتباه دیگر عذرخواهی "از اینکه ناراحتی متاسفم" است. این نوع معذرت‌خواهی هیچ تقصیری را گردن نمی‌گیرد اما طوری وانمود می‌کند که از ناراحتی فرد مقابل ناراحت است.

مسئولیت کامل را قبول کنید. هیچوقت وقتی می‌خواهید عذرخواهی کنید، کارتان را توجیه نکنید و بهانه نیاورید. این کار ارزش و جدیت اعتراف و عذرخواهی شما را از بین می‌برد. هیچ "اما" و "اگر"ی در جملات خود به کار نبرید.

بگویید که فهمیده‌اید چرا اشتباه کرده‌اید. فرد می‌خواهد بداند که واقعاً جدیت موضوع را فهمیده‌اید و می‌دانید چرا و کجای کارتان اشتباه بوده است. هیچکس دوست ندارد عذرخواهی را از زبان کسی بشنود که نمی‌داند چرا اشتباه کرده است اما تصور می‌کند باید عذرخواهی کند.

متعهد شوید که جبران می‌کنید. دقت کنید، گفتیم "متعهد" شوید نه اینکه "قول" بدهید. این یک قسمت بسیار مهم از فرایند عذرخواهی است. باید راه‌هایی برای جبران اشتباهی که مرتکب شده‌اید پیشنهاد دهید. این همیشه ممکن نیست. اگر گلدان تاریخی که نسل به نسل در خانواده‌ای چرخیده است را بشکنید، مطمئناً نمی‌توانید به بازار رفته و یکی به جای آن بخرید. اما اگر اشتباهتان در محدوده‌ای بوده که قابل برطرف کردن و اصلاح است، دریغ نکنید. یک وقت‌هایی بخاطر اینکه از دست کسی عصبانی شده و داد کشیده‌اید واقعاً متاسف باشید اما می‌دانید که هر چقدر هم تلاش کنید ممکن است باز هم با آن فرد این اتفاق تکرار شود. وقتی به کسی قول می‌دهید که دیگر چنین اتفاقی تکرار نمی‌شود، خودتان را برای یک ضربه بزرگتر آماده می‌کنید. چون این بار طرف‌مقابل دوبرابر ناراحت خواهد شد. اما خیلی چیزها هم هست که مطمئنید ۱۰۰٪ دیگر تکرار نخواهد شد و اگر واقعاً به این مسئله اطمینان دارید، آنوقت می‌توانید قول دهید. اما بهتر است خیلی ساده متعهد شوید که تلاشتان را برای جبران می‌کنید.

با عملتان پشیمانی خود را نشان دهید. در آخر اگر رفتار و عملتان با اظهار پشیمانی‌تان همخوان نباشد، عذرخواهی لفظی هیچ ارزشی نخواهد داشت. بعد از اینکه عذرخواهی کردید، دیگر به آن فکر نکنید. سعی کنید از آن به بعد طوری رفتار کنید که نشان دهنده پشیمانی شما از اشتباهتان باشد.

بگذرید و فراموش کنید. وقتی عذرخواهی صادقانه خودتان را ارائه کردید، دوباره عذرخواهی نکنید. عذرخواهی پشت سر هم ممکن است چیزی باشد که طرفتان فکر کند از شما می‌خواهد و در کوتاه‌مدت احساس بهتری پیدا کنند. اما در طولانی‌مدت رابطه‌تان را خراب خواهد کرد. اگر به عذرخواهی خود ادامه دهید، دیگر همیشه در سطحی پایین‌تر خواهید بود و دیگر فردمقابل هم‌سطح خود با شما برخورد نخواهد کرد و به شما احترام نخواهد گذاشت. فرقی نمی‌کند، چه عذرخواهی شما را پذیرفته باشد یا نه. اگر پذیرفته باشد، دیگر نیازی به ادامه عذرخواهی نخواهد بود. اگر نپذیرفته باشد، یعنی آن فرد به شما اعتماد نمی‌کند و آن رابطه مشکلات دیگری هم دارد که نیاز به اصلاح دارد.

من از نویسنده اصلی این مقاله عذرخواهی می کنم که نتوانستم در اینترنت پیدایش کنم و منبع دهم.در وبلاگ ها و سایت ها، مختلف منبع داده شده است!

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در چهارشنبه 26 آذر1393 و ساعت 12 |
کلاس جبرانی نظریه های مشاوره و روان درمانی یکشنبه بیست و سوم ساعت سیزده تا هفده برگزار می شود.

کارگاه شناخت شخصیت های ویرانگر در ازدواج قسمت دوم سه شنبه بیست و پنجم هشت صبح تا دوازده برگزار می شود.

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در شنبه 22 آذر1393 و ساعت 18 |
 
+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در پنجشنبه 20 آذر1393 و ساعت 20 |

به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی ، دسترسی رایگان دانشگاه پیام نور استان مازندران و مراکز / واحد های تابعه به بانک مقالات کنفرانسای کشور ( سیویلیکا) بصورت آزمایشی بمدت 2 ماه برقرار شده است. علاقمندان جهت دریافت مقالات می توانند در محیط شبکه داخلی دانشگاه با ورود به سایت سیویلیکا به نشانی www.civilika.com مقالات مورد نیاز خود را دانلود نمایند.

علاوه بر این امکان استفاده از دیگر پایگاه ها مثل magiran  نیز وجود دارد.

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در چهارشنبه 12 آذر1393 و ساعت 9 |

با توجه به اشتباه نگارشی در نمره گذاری پرسشنامه فراحافظه در کتاب مقیاس های اندازه گیری در روان شناسی شناختی(زارع و عبداله زاده) و کتاب روان شناسی شناختی حافظه ویراست جدید(زارع، نهروانیان و عبداله زاده) و ایمیل های ارسالی خوانندگان مطلب قبلا چاپ شده بدین طریق اصلاح می شود.

نمره گذاری پرسشنامه‌ي ‌حافظه‌ي چند عاملي MMQ

پرسشنامه چند عاملي حافظه توسط ترير و ريچ(2002) براي اندازه‌گيري فراحافظه استفاده شد.این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط اباذریان طهرانی و زارع ترجمه و اعتباریابی شده است.اين پرسشنامه سه بعد حافظه‌ي خودگزارش‌ده را اندازه‌گيري مي‌كند. اين 3 بعد شامل: خرسندي از حافظه  (خرسندي)، ادراك توانايي حافظه روزمره (توانايي حافظه)، و استفاده از راهبردها و كمك‌هاي حافظه روزمره(راهبرد حافظه) است.سوالات 1 تا 18 مربوط به عامل رضایت و سوالات 19 تا 38 مربوط به توانایی و 39 تا 57 مربوط به راهبرد می باشد. مقیاس توانایی=(همیشه=0 و هرگز=4) راهبرد=(همیشه=4وهرگز=0) در عامل رضایت= سوالات 2و4و5و7و8و10و11و14و15و16و18 مانند توانایی(همیشه=0 و هرگز=4) و بقیه مانند راهبرد(همیشه=4وهرگز=0) نمره گذاری می شود.

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در شنبه 8 آذر1393 و ساعت 23 |
ماده مخدر گل، همان اندازه که اسم خوشایندی که دارد، یکی از خطرناک ترین مواد مخدری است که این روزها در دست جوان ها می چرخد و به اسم یک روانگردان طبیعی خرید و فروش می شود. مخدری که ضربان قلب را بالا می برد، احساس بی قراری می دهد، باعث توهم می شود و با یک بار مصرف، طوری عملکرد مغز را مختل می کند که زندگی بدون آن غیرممکن می شود.

گیاه شاهدانه ای که به آن «کوش افغان» هم گفته می شد، از افغانستان به امریکا برده شد و این شروع پیدایش «گل» بود. گیاهی که از تولیدش زمان زیادی نمی گذرد اما به خاطر تاثیرات درمانی اش در پزشکی جای خود را باز کرد.

 
دکتر محمدرضا یزدان نیاز، پژوهشگر و متخصص ترک اعتیاد دراین به خبرآنلاین می گوید: «با استفاده از کوش افغان، ماریجوانای جدیدی کشت شد که خواصی متفاوت از ماریجوانای سنتی داشت و به آن «مدیکال ماریجوانا» گفته می شد. ماری جوانا گیاهی است که هم نوع نر آن وجود دارد و هم نوع ماده. نوع نر 3درصد و نوع ماده 8درصد مخدر دارد. اتفاقا اعتیاد به ماریجوانا بسیار دیر ایجاد می شود و خیلی راحت هم قابل ترک است. اما گیاه جدیدی که با تغییرات ژنتیکی تولید شد، دو جنسیتی بود و برخلاف ماریجوانای طبیعی که گل های کمی دارد، بسیار پر گل است. در این گل ها 7برابر بیشتر از ماریجوانا ماده مخدر وجود دارد. آنقدر که اگر از کنار آن عبور کنید یا شب بالای سرتان باشد، دچار توهم می شوید.»
 
ماریجوانایی که این روزها در دست جوان ها می چرخد، گل همین ماریجوانای تغییر ژنتیکی یافته است که حتی دست و دل پزشکان هم برای تجویز آن می لرزد و فقط در شرایط خاصی، برای بیماران خاص آن را توصیه می کنند؛ به مدت محدود و دوز بسیار پایین.
 
دکتر یزدان نیاز می گوید: «بیمار می تواند حداکثر یک ماه با دوز خیلی پایین از ماریجوانای طبی استفاده کند. آن هم در بیماری های عصبی شدید، یا بیمارانی که در مراحل پایانی عمرشان قرار دارند و پزشک می خواهد روزهای پایانی زندگی شان بدون درد بگذرد.»
 
«گلی» که آرتا کاشت
 
مخدر گل اگرچه در دنیا به چشم دارو نگاه می شود اما از 8-9 سال قبل توسط فردی با نام مستعار آرتا به ایران آورده شد و حالا در شیراز کشت می شود. گل که در باور عمومی حتی کم خطرتر از حشیش و ماریجوانا و علف معرفی شده است، می تواند آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، برای همیشه باعث اعتیاد شود. چون به طور مستقیم بخش های مسئول آرامش بخشی را در مغز فلج کرده و خودش جایگزین آن می شود. بنابراین با مصرف نکردن گل، فرد دچار اظطراب شدید، بیقراری، وحشت زدگی، تپش قلب شدید و... می شود.
 
اعتیادی که دکتر یزدان نیاز آن را غیرقابل ترک می داند. او می گوید: «متاسفانه گل در ایران آنقدر بازار پررونقی دارد که سال قبل در یکی از روستاهای استان فارس دیدم خرید و فروش آن خیلی راحت و انبوه انجام می شود. مردم سراغ قاچاقچی می رفتند، مخدرشان را می گرفتند و کارت می کشیدند و بیرون می آمدند.»
دکتر یزدان نیاز می گوید: «گل خطرناک ترین مخدر امروز است و با یک بار استفاده، ممکن است فرد به مدت 6ماه تا یک سال دچار توهم عصرگاهی شود. ما هنوز اثرات این مخدر را به طور کامل نمی دانیم اما عوارض گسترده ای از آن مشاهده شدهاست. جالب این که مخدر گل روی گروه های خونی +A و +O اثر توهم زایی بیشتری دارد.»
کتر یزدان نیاز، صحبت هایش را با یک هشدار جدی پایان می دهد: «سن مصرف گل به دبیرستان ها رسیده است. خانواده ها اطلاع دقیقی درباره این مخدر ندارند و جوان ها تصور می کنند گیاهی طبیعی و بی ضرر است. در واقع ضعف اطلاع رسانی درباره این مخدر باعث شده که خیلی از جوانان تصور کنند می توانند خیلی راحت مصرف گل را کنار بگذارند. تصوری که به هیچ وجه درست نیست.»
درمان، بی درمان
در جدول زیر می توانید اطلاعاتی را درباره چند نمونه از معروف ترین روانگردان های جدید و نوظهور ببینید:

نام مخدر

ترکیب

شیوه مصرف

تاثیر

شکل ظاهری

کروکودیل (نمک حمام)

 

بنزین، تینر نقاشی، جوهر نمک، کدئین و فسفر قرمز

تزریق، مصرف خوراکی

سبزی رنگ کل بدن، تضعیف سیستم ایمنی، ایجاد زخم و قانقاریا در پوست، مرگ در کمتر از یک سال

قرص بلور شکل

ماشروم

 

برگرفته از یک نوع قارچ سمی است. 

استعمال به صورت کشیدنی، مخلوط شده با توتون، دم کردنی و خشک شده

توهم زایی بسیار شدید و طولانی، کاهش تنفس، افزایش ضربان قلب و فشار خون، گشادی مردمک چشم، گُر گرفتگی، اختلال در عملکرد کلیه ها، سفت شدن عضلات بدن، بالا رفتن دمای بدن، حالت گیجی و خواب آلودگی، درد شکم، اسهال، تهوع و مرگ.

برگه هایی شبیه کاغذ شامل قطعات کوچک مکعب که مواد مخدر روی آنها قرار داده شده.

نورجیزک و تمجیزک

 

نورفين (برگرفته از خشخاش)

تزریق وریدی

چاقي كاذب، تجمع چربي پشت گردن، فشار خون و تضعيف سيستم ايمني بدن، اختلالات كبدي، عفونت شدید و آسیب بافتی

قرص، پودر (عموما به عنوان یک داروی ترک اعتیاد معرفی می شود)

گل

(نام های دیگر: شهرزاد، AK47، AK48) 

ماری جوانا

استعمال در کاغذ سیگار

اضطراب، حملات همراه با وحشت‌زدگی، خنده‌های بی‌مورد، خشکی دهان، ضربان قلب بالا، فراموشکاری، سندروم بی‌انگیزگی و اشتهای سیری ناپذیر، توهم شدید

پودر سبز رنگ

اسید

 

دارویی است که از قارچی انگلیسی به نام ارگوت که بر روی گیاه چاودار زندگی می‌کند، به دست می‌آید.

جاسازی روی ورقه هایی رنگی شبیه به عکس برگردان یا تمبر و قرار دادن آن در دهان.

گشاد شدن مردمک چشم ها، بالا رفتن دمای بدن و ضربان قلب و فشارخون، عرق کردن، لرز، رعشه، سرگیجه، گرگرفتگی، تاری دید، تهوع، بی خوابی، بی اشتهایی، توهم، ناهنجار های تنفسی، کما

قرص، کپسول، کاغذ

اشک

 

هروئین غلیظ و فشرده به همراه  داروهای آرام بخش و کورتن

استنشاق

لذت و سرخوشی، کج خلقی و افسردگی، احساس بی ارزش بودن و ولع فراوان برای مصرف مجدد، تیره شدن پوست، اضطراب و بی قراری، وابستگی شدید، کاهش سطح هوشیاری، عدم تعادل، بی حوصلگی، کاهش میل و توانایی جنسی، کاهش وزن، چرت زدن دائمی، بی توجهی به وضعیت بهداشتی و سلامتی

پودر کرم مایل به قهوه ای. عرضه به صورت کپسول یا در ورق آلومینیومی

تسبیح

 

آمفتامین، آیس

خوراکی، استنشاق

سکته‌ مغزی، از دست دادن حس بویایی و چشایی، فراموشی، ضعف بینایی

دانه‌های گرد به صورت رشته‌هایی از جنس آمفتامین

 
 
+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در دوشنبه 3 آذر1393 و ساعت 10 |
 نتایج تحقیقات پزشکی جدید نشان داده است که مصرف بیسکویت و کیک ممکن است حافظه را به طور کامل از بین ببرد و افراد را در معرض خطر فراموشی مکرر قرار دهد.

به گزارش شبکه العالم، یک تحقیق پزشکی جدید با نظارت پژوهشگرانی از دانشگاه کالیفرنیا از نتایج جدید و بسیار خطرناکی پرده برداشت؛ مصرف بیسکویت و کیک ممکن است موجب از دست دادن کامل حافظه شود و افراد را در هر سنی با فراموشی مکرر روبرو می کند.

پژوهشگران تاکید می کنند که دلیل این مضرات، چربی های داخل کیک و بیسکویت و غذاهای آماده است. این چربی ها برای بهتر کردن طعم و ماندگاری بیشتر مواد خوراکی اضافه می شوند؛ اما از چربی های اشباع شده که خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهند، خطرناکتر هستند.

به گفته این پژوهشگران، این چربی ها به نام چربی های ترانس معروفند و گاهی روغن های نیمه جامد نیز نامیده می شوند. مشاهده شده افرادی که سالم هستند پس از مصرف مقادیر زیادی غذاهای حاوی چربی های ترانس و به ویژه کیک و بیسکویت، دچار ضعف حافظه شده اند.

نتایج این تحقیقات در پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی دیلی میل منتشر شده است و 1000 مرد سالم با سن کمتر از 45 سال مورد بررسی قرار گرفته اند(منبع:تابناک)

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در پنجشنبه 29 آبان1393 و ساعت 22 |

Brain's response to threat silenced when we are reminded of being loved and cared for

Being shown pictures of others being loved and cared for reduces the brain's response to threat, new research has found. The study discovered that when individuals are briefly presented pictures of others receiving emotional support and affection, the brain's threat monitor, the amygdala, subsequently does not respond to images showing threatening facial expressions or words. This occurred even if the person was not paying attention to the content of the first pictures.

ournal Reference:

 1. L. Norman, N. Lawrence, A. Iles, A. Benattayallah, A. Karl. Attachment-security priming attenuates amygdala activation to social and linguistic threat. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2014; DOI: 10.1093/scan/nsu127

هنگامی که افراد تصاویر عاطفی را مشاهده می‌کنند، منطقه آمیگدالا یا بادامه مغز که بر تهدیدهای دریافتی مغز کنترل دارد، نسبت به تصاویر و کلمات تهدیدآمیز پاسخی نشان نمی‌دهد. این نتیجه حتی در زمانی که شخص به محتوای عکس‌های اولیه توجه نداشت نیز رخ داد. محققان از روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی برای مطالعه پاسخ‌های مغزی استفاده کردند.نتایج این تحقیق نشان داد یادآوری خاطرات عاشقانه سبب کاهش پاسخ‌های مغز به عوامل تهدید کننده می‌شود و منابع تسکین‌دهنده پس از موقعیت‌های استرس‌زا را فعال کرده و بر عملکرد مغز تاثیر دارد.یافته‌های این تحقیق به توضیح تاثیر حمایت‌های اجتماعی در بازیابی موفقیت‌آمیز بیماران آسیب‌های روحی و روانی کمک می‌کند.

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در دوشنبه 19 آبان1393 و ساعت 19 |

مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی


فهرست نشريات نامعتبر خارجي-مهر 1393

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در دوشنبه 19 آبان1393 و ساعت 19 |
 

ده اصل ثابت فرزند‌پروری نوشته: لارنس اشتاینبرگ مهرنوش عابر انتشارات: رشد

راهنمای کامل تربیت کودک - ترجمه اکرم قیطاسی - انتشارات صابرین

کلیدهای رفتار با کودک چهار ساله - ترجمه مینا اخباری آزاد - انتشارات صابرین

کلیدهای رفتار با کودک سه ساله - ترجمه زهرا جعفری - انتشارات صابرین

تربيت بدون فرياد - ترجمه اکرم اکرمی - انتشارات صابرین

سایت انتشارات صابرین برای خرید اینترنتی کتاب http://www.saberinbooks.ir/

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در سه شنبه 6 آبان1393 و ساعت 18 |
کارتون آموزشی اختلال شخصیت مرزی

http://s3.picofile.com/d/d8449a0c-be94-4679-ba52-d84b792083d4/youtube_borderline_personality_disorder.mp4

یا

http://s3.picofile.com/file/7393135371/youtube_borderline_personality_disorder.mp4.html

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در سه شنبه 6 آبان1393 و ساعت 10 |
روش های نابودی خلاقیت در کودکان!psychologyinfo.blogfa.com
•کودکان را وابسته و متکی به خودتان تربیت می کنید.
•مدام آنها را مقایسه می کنید و تشویق می کنید مثل دیگران باشند.
•به سوالات مکرر آنها بی توجهی یا بدرفتاری می کنید.
•مدام آنها را کنترل می کنید و مکررا هشدار مراقب باش می دهید(تربیت مسلسلی)
•وقت کمی برای جستجوی محیط و مطالعه با فرزندتان صرف می کنید.
•به عقاید و رفتارهای فردی کودک بی توجهی می کنید.تاکید دارید که عین خودتان شوند!
•سعی می کنید با تلویزیون و اسباب بازی های متعدد سرگرمش کنید!!
•فرصت تنها بودن و فکر کردن را از کودک می گیرید.
•در اختلاف نظرها با کودک از قبل شما برنده اید.
•تاکید دارید کودک را فقط در خانه مراقبت کنید(تربیت صندوقی).
•به جای اینکه سعی کنید کودک از رفتارها و فعالیت های هدایت شده خودش لذت ببرد، از اینکه طبق برنامه شما پیش برود و مطیع باشد لذت می برید.
•توجهی به پیشنهادات و ابداعات فرزندتان نمی کنید.
+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در دوشنبه 5 آبان1393 و ساعت 20 |
GSI محاسبه

ضريب كلي علائم مرضي را مي توان با جمع كل نمره هاي خام (9 بعد و سئوالهاي اضافي ) و تقسيم آن بر 90 ( تعداد كل سئوالات ) بدست آورد.

PST محاسبه

اين شاخص به طور ساده شمارش تعداد علائمي است كه آزمودني به صورت مثبت گزارش مي كند .جمع علائم مرضي با شمارش تعداد پاسخهايي كه نمره اي غير از صفر دارند بدست مي آيد.

یا می توان 90 را منهای تعداد سوالاتی که امتیاز صفر گرفته کرد تا این شاخص بدست آید.

PSDI محاسبه

اين شاخص يك سنجش خالص از شدت ناراحتي است. براي محاسبه معيار ضريب ناراحتي جمع كل نمرات خام بر جمع علائم مرضي (PST) تقسيم مي كنند تا ضريب ناراحتي مشخصي شود.

 

 

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در دوشنبه 5 آبان1393 و ساعت 10 |

کارگاه شخصیت های ویرانگر در ازدواج .

(دهم آبان ماه هشت صبح تا دوازده و نیم)

برای هماهنگی و ثبت نام با شماره انجمن علمی 09395750234 تماس بگیرید.

در صورت تکمیل ظرفیت کارگاه دهم آبان ماه ، کارگاه جدید در تاریخ دیگری برگزار خواهد شد.

چگونه موقع انتخاب همسر فرد مبتلا به اختلال شخصیت را بشناسم؟

چگونه فریب ظاهر سازی های فرد مورد نظر را نخورم؟

با توجه به تکمیل ظرفیت کارگاه دهم آبان ماه ، افرادی که جدیدا ثبت نام می کنند تاریخ دیگری متعاقبا برای آنها اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در یکشنبه 27 مهر1393 و ساعت 15 |

مرکز مشاوره سلامت با مجوز رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره برگزار می کند.

 کارگاه آموزشی: آسیب شناسی روانی بر اساس DSM 5

مدرس:دکتر بیگدلی عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

زمان:5شنبه وجمعه 1و 2 آبان

ساعت: 8 تا 16

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید

تلفن:22884391-22884392

آدرس:پاسداران- روبروی نگارستان ششم - پلاک 52 - طبقه سوم- واحد 12

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در چهارشنبه 16 مهر1393 و ساعت 0 |

دانشجویان روش تحقیق و پایان نامه برای اجرا و نگارش تحقیق یا پایان نامه در پنج فصل( از انتخاب موضوع تا بحث و نتیجه گیری و نحوه نگارش و منبع نویسی) بر اساس APA از کتاب راهنمای نگارش پایان نامه(کپی کتاب) قابل تهیه از کتاب فروشی های روبروی دانشگاه ( آقای رضایی 09113561377 و آقای رجبی نسب 09113550176 )استفاده نمایند.

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در سه شنبه 8 مهر1393 و ساعت 0 |

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در دوشنبه 7 مهر1393 و ساعت 0 |
اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند 

همانگونه که مستحضرید اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه با هدف شناسایی مشکلات اقشار آسیب­پذیر، تبیین نقش فعالیت مشاوره در توانمندسازی خانواده و کمک به ایجاد خانواده پایدار توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه سال 1394 در سالن همایش های بین المللی کمیته امداد(ره) برگزار خواهد گردید.

www.congress.emdad.ir

tell: 021-23903022

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در چهارشنبه 26 شهریور1393 و ساعت 15 |

 

با تشکر از جناب آقای قائد نیای جهرمی برای ارسال ایمیل

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در سه شنبه 11 شهریور1393 و ساعت 14 |
تا حالا به این فکر کردین که اگر یک روز که از خواب بیدار بشین و متوجه بشوید، اینترنتتون قطع شده چی می شه ؟؟؟؟

حالا کمی اوضاع رو براتون بحرانی تر کنم,اگر بعد از اینکه متوجه قطعی اینترنت شدین برید سراغ تبلت و گوشی و لب تاب ببینید اونا هم یکهوویی خراب شدن چی!!اون وقت چه احساسی خواهید داشت!

دیگه بجز اینها چه سر گرمی دیگری دارید؟ حتما میروید سراغ تلوزیون; خوب اومدیم اون هم روشن نشد ,بعد هم متوجه خرابی تلفن میشید! چیکار میکنید ؟؟؟

آیا تا حالا فکر می کردین که شما پادشاه و حاکم وسایل الکترونیکی اتون هستید؟؟

خوب حالا چه احساسی دارید؟؟؟؟؟؟؟؟

کمی بیشتر با خودتون بیاندیشید آیا بجز این کارها سرگرمی دیگری هم دارید؟

اگر بله! چند روز میتونید بدون اینترنت زندگی کنید بدون گوشی و لب تاب دوام بیارید؟

نیازی نیست که پاسختون رو به من بگید, در ذهن خودتون این موقعیت رو تصور کنید ببینید آیا چیزی که انقدر براش وقت، هزینه می کنید ارزشمند هست؟؟؟

آیا همه ی عمرتون رو با این وسایل پر کنید از لحاظ اجتماعی به جایی هم خواهید رسید؟

آیا انقدر که برای واتساپ و ویچت و تانگو وقت میزارید واسه خانواده اتون هم وقت دارید؟

آیا از عملکرد خودتون در زندگی راضی هستید؟

اگر جوابتون مثبت باشه احتمال اینکه آدم میانه رویی باشید هست ،،،ولی اگر با خودتون هم تعارف دارید و برای گول زدن خودتون جواب مثبت میدید باید بگم اوضاعتون از افرادی که جواب منفی دادن هم وخیم تره.

لطفا بیشتر به فکر چطور گذراندن زندگیتون باشید .

خداوند آدمها رو برای تلاش و سرزندگی خلق کرد .برای شاد بودنتون بیشتر تلاش کنید دل از دنیای دیجتال بردارید و کمتر و یا در حد نیازتون ازش استفاده کنید .

به وسایلتون بگید من خالق شما هستم پس شما نمیتونید حاکم من باشید.

روی صحبتم با دوستانی هست که جوابشون به سوالات بالا منفی بود :دوستان بهتره قبل از ویرانی کامل شخصیتتون به فکر خودتون باشید و یاد بگیرید که وسایلتون رو در حد برده ی خودتون نگه دارید.

زیانهای ناشی از این دنیا خیلی بیش از تصوراتتون هست.

شاد و پیروز باشید

نویسنده:نرگس

http://cheshmeh213.blogfa.com/

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در سه شنبه 7 مرداد1393 و ساعت 12 |
قابل توجه اساتید و دانشجویان لیست ارایه درس ها و وضعیت منابع درسی در لینک زیر قابل دسترس است.

http://pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=01401465-153d-40af-9d57-579c31fb2ec6

 

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

121710

روانشناسی عمومی(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121723

روانشناسی عمومی (چندبخشی)(مخصوص ورودیهای 86 تا 93 )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

121728

روانشناسی (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در شنبه 4 مرداد1393 و ساعت 15 |